Preview Mode Links will not work in preview mode

Głowa Rządzi Podcast


Mar 1, 2021

To jest podcast Głowa Rządzi, odcinek 54! Pierwszy w trzecim roku funkcjonowania tego kanału! Gościem tego odcinka jest Monika Myszkowska z działu kultury i edukacji olimpijskiej przy Polskim Komitecie Olimpijskim, która zaprasza do świata olimpizmu i olimpijskich wartości. Odpowiada m.in. na takie pytania jak:

  • Jaka jest misja Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
  • Jaki jest cel edukacji olimpijskiej?
  • Czym jest idea olimpizmu i jakie są wartości olimpijskie?
  • Jak wyglądają działania edukacji olimpijskiej w praktyce i jak można skorzystać z tej oferty?
  • Jak sztuka i literatura idzie w parze ze sportem w ruchu olimpijskim?
  • Co oznacza grecki ideał kalos kagathos?
  • Jak każdy z nas może stać się ambasadorem idei olimpizmu?
  • Co się dzieje kiedy wartości olimpijskie są naruszane?
  • Czego można się jeszcze spodziewać w kontekście edukacji olimpijskiej przed IO i IPar w Tokio?

Ciekawa rozmowa, otwierająca trzeci rok działalności podcastu Głowa Rządzi. Enjoy!