Preview Mode Links will not work in preview mode

Głowa Rządzi Podcast


Sep 1, 2019

W czternastym odcinku podcastu Głowa Rządzi, w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, przepytuję Pana Wuefistę z kwestii związanych z szeroko pojętym wychowaniem fizycznym w kontekście polskiej oświaty. Pan Wuefista odpowiada dzielnie i rzetelnie na takie i inne pytania:
 
- Czy wychowujemy dzieci pierdoły? Jak wygląda sprawność ruchowa współczesnych dzieci w porównaniu do poprzednich pokoleń?
- Jaka jest różnica między zorganizowaną a spontaniczną aktywnością dzieci i młodzieży?
- Jakie są główne powody braku aktywności wśród dzieci i młodzieży?
- Jak mądrze korzystać ze współczesnych technologii?
- Szkoła, kluby czy rodzice – kto jest odpowiedzialny za aktywność fizyczną najmłodszych obywateli?
- Kiedy przypada „złoty wiek” rozwoju motorycznego dzieci i jakie wyzwania stoją przed polskim systemem oświatowym w mądrym zagospodarowaniu tego okresu?
- Jakie są zadania współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego?
- Jak WF i nauczyciele WF są obecnie postrzegani przez innych nauczycieli w gronie pedagogicznym?
- Z jakiego przedmiotu najłatwiej podnieść ocenę na koniec roku i dlaczego?
- W jaki sposób współczesny nauczyciel wychowania fizycznego może kształtować mentalność młodych ludzi w szkole? Jakie konkretne umiejętności mentalne są najważniejsze z perspektywy wuefistów? Co nauczyciel WF może popsuć, czyli jak zniechęcić młodych do sportu i aktywności fizycznej?
- Jakie są sposoby na nawiązywanie dobrych relacji z uczniami?
- Czy można być jednocześnie nauczycielem wymagającym i lubianym?
Zapraszam do słuchania, komentowania i dzielenia się!