Preview Mode Links will not work in preview mode

Głowa Rządzi Podcast


Feb 12, 2024

W 114 odcinku podcastu Głowa Rządzi po raz pierwszy w historii audycji w całości skupiamy się na higienie cyfrowej. To szalenie ważny aspekt funkcjonowania współczesnego człowieka w sporcie i nie tylko. Definiujemy pojęcia, rozmawiamy o dobrych (i złych) praktykach w relacji z nowymi technologiami, a także pokazujemy dalsze kierunki działania w kontekście choćby auto-diagnostyki. Edyta jest doświadczoną edukatorką. Choć pamięta czasy bez internetu w kieszeni, potrafi w przystępny sposób odpowiadać na moje pytania i odnosić się do sportowych anegdot i komentarzy.

·       Czym jest higiena cyfrowa i po co nam ona we współczesnym świecie? Dlaczego czasami trudno ją utrzymać? Co zrobić, żeby być w tym skutecznym?

·       Co może pomagać, a co przeszkadzać w utrzymaniu higieny cyfrowej?

·       Jak powinna wyglądać higiena cyfrowa sportowca na treningu vs. na zawodach vs. w życiu okołosportowym?

·       Jakie są szanse, a jakie zagrożenia płynące z korzystania z nowych technologii dla sportowca?

·       Jak sportowcy wysokiego wyczynu z dużymi zasięgami w SM mogą mądrze ułożyć swoje życie na platformach SM?

·       Jak zmierzyć poziom swojej higieny cyfrowej i po co to robić?