Preview Mode Links will not work in preview mode

Głowa Rządzi Podcast


Aug 15, 2019

W trzynastym odcinku rozmawiam z Pawłem Fortuną o psychologii porażki. Nie ma drugiego psychologa w Polsce, a być może i na świecie, który o porażce dowiedziałby więcej, niż Paweł Fortuna. Nie chodzi tu o jego osobiste doświadczenia, choć tymi mój gość również się dzieli, ale o rzeczowe studium psychologiczne tego zjawiska zdecydowanie wykraczające poza płyciznę cytatów i memów rodem z taniego forum dla entuzjastów rozwoju osobistego. Mam nadzieję, że z tej audycji dowiesz nie tylko czym jest porażka z perspektywy psychologii, ale też jak sobie z nią konstruktywnie radzić. W toku tej rozmowy Paweł Fortuna odpowiada m.in. na takie pytania:
 
- Czego można nauczyć się żonglując?
- W jakim nurcie psychologii możemy umiejscowić rozważania o porażkach?
- Jak wygląda proces twórczy?
- Co to znaczy, że żyjemy współcześnie w społeczeństwie osiągnięć? W jaki sposób można w nim dobrze funkcjonować?
- Czym jest porażka na poziomie psychologicznym? Jak możemy ją definiować? Jakie ma konsekwencje?
- Jak wygląda zdrowy schemat zdrowego radzenia sobie z porażką?
- Jakie mechanizmy obronne uruchamiamy, żeby porażek nie dostrzegać, a co za tym idzie nie akceptować?
- Czym jest kręgosłup psychiczny człowieka i jak porażka może sprawdzić jego wytrzymałość?
- Jak sobie radzić z internetowym hejtem, który często pojawia się po sportowych niepowodzeniach?
- Czym jest poczucie własnej skuteczności? Co zrobić, żeby odbudować je kiedy nam się załamie?
- Czym różni się nauka od nauczki i mądrości?
- Dlaczego warto przespać się po porażce?
- Jak rodzice młodych sportowców powinni wspierać swoje dzieci? Co jest najważniejsze?
 
Zapraszam do słuchania, komentowania i dzielenia się!