Preview Mode Links will not work in preview mode

Głowa Rządzi Podcast


Feb 28, 2019

Oto i pierwsza rozmowa w podcaście. Wybór gościa nieprzypadkowy. Karolina Chlebosz to wulkan pozytywnej energii i znakomity specjalista w moim fachu. Rozmawiamy między innymi o:
 
- satysfakcji i nauce jaka płynie z biegów długodystansowych,
- filozofii pracy psychologa sportu i najczęstszych kwestiach, które przydarzają się w gabinetach,
- różnicach w studiowaniu psychologii i wychowania fizycznego,
- motywacji i silnej woli,
- sposobach pracy nad samooceną i pewnością siebie,
- efekcie Krugera-Duninga,
- istocie krytycznego myślenia we współczesnych czasach,
- rozwoju i pseudorozwoju...
 
Zapraszam do wysłuchania tego odcinka! Piona!
 
Notatki: https://www.glowarzadzi.pl/post/grz001